Tuesday, April 22, 2008

新的衛星導航系統要測試下

今日sales去裝了機, 我便馬上叫他駛來給我看看, 當然車還未交我手, 不過想預先看一下. 匆忙下只影了一張相, 先給大家睇睇: 新車有DVD機, 車尾鏡頭, 中港GPS...取到車後又要慢慢玩, 再講解比車主用家, 所以我叫這是我新玩具.

No comments: